menu

خرید و فروش شیبا اینو

جزئیات شیبا اینو

قیمت شیبا اینو
0.00001785 $
رتبه در بازار
20
حجم کل
10,807,600,000 $
حجم معاملات روزانه
1,242,650,000 $
مقدار کل
1,000,000,000,000,000 شیبا اینو
SHIB
کوین مورد نظر را انتخاب کنید:
{{ side == 'BUY' ? 'میگیرید' : 'میدهید' }}
{{ selectedAsset.name_fa + ' (' + selectedAsset.symbol + ')' }}
{{ side == 'SELL' ? 'میگیرید' : 'میدهید' }}
تومان